வெள்ளி, 25 நவம்பர், 2011

குறுஞ்செய்திகள்-214

என்னவளே
எல்லா சண்டைகளின்
முடிவுகளிலும்
தேய்ந்து மறைகிறது கோபம்!

அடடா
இப்படி எத்தனையோ முறை
என்ன சொல்லி என்ன?
எப்போதும் போல் ஏற்றுக்கொள்!

கருத்துகள் இல்லை: