புதன், 23 மே, 2012

குறுஞ்செய்திகள்-246


என்னவளே
எப்போதும் கணினி
இடையிடையே தொலைக்காட்சி
பாவம் இளந்தலைமுறை!

அடடா
பஸ் ஆட்டம் மிஸ் ஆட்டம்
ஐஸ் ஆட்டம் கல் ஆட்டம்
எவ்வளவு இழந்துவிட்டார்கள்?

கருத்துகள் இல்லை: