ஞாயிறு, 20 மே, 2012

குறுஞ்செய்திகள்-237


என்னவளே
அனுபவமிருந்தும்
அணைக்கத் தெரியாமல்
அடிக்கடி அவதிக்குள்ளாகிறேன்!

அடடா
இதை முதலில்
கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்
இந்த செல்லிடப் பேசியில்!

கருத்துகள் இல்லை: