சனி, 19 அக்டோபர், 2013

சதுரங்க விதிமுறைகள்

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D

சதுரங்க விதிமுறைகளை அறிய மேலே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கி பயன் பெறுக.

கருத்துகள் இல்லை: