வியாழன், 10 அக்டோபர், 2013

சதுரங்கம் ஆடுவோமா?-1

http://wtharvey.com/

நீண்ட நாட்களாகவே சதுரங்கம் குறித்தான ஒரு பதிவை இட வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தேன். ஏற்கனவே சதுரங்கம் விளையாடத் தெரிந்தவர்கள் மேலே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கி பயன் பெறுக.