வெள்ளி, 24 பிப்ரவரி, 2012

குறுஞ்செய்திகள்-236


என்னவளே
நாணய சேகரிப்புக்கு
நானும் உதவலாமென்றுதான்
அது பற்றி ஆவலாக கேட்டேன்!

அடடா
நீ சேகரிப்பது
புத்தம் புது ரூபாய் நோட்டுகள்
அதுவும் ஆயிரம் ரூபாய் தாள்கள்!