புதன், 18 செப்டம்பர், 2013

மாமா உகெகா அகோபச என்றால் என்ன?

மாமா உகெகா அகோபச என்றால் என்ன?


இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி விட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் கணிதப்புலி!
வேண்டுமானால் ஒரு க்ளு தருகிறேன். இந்த வார்த்தைக்கும் இயற்கணிதத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது.
அடக்கடவுளே! டையோஃபாண்டஸ் மற்றும் முகம்மது இப்னு மூசா அல்-குவாரிஸ்மி ஆகியோருக்கும் இயற்கணிதத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் கூட பரவாயில்லை!இது என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் மாமா உகெகா அகோபச?
சற்று பொறுங்கள்!
இந்த இரண்டு பேரைப் பற்றிக் கொஞ்சம் பார்த்து விடுவோம்!
அதற்குப் பிறகு மாமா உகெகா அகோபச!
என்ன ஒ.கே.வா?

டயோஃபாண்டஸ்


.

(ஏறத்தாழ கி.மு3ஆம் நூற்றாண்டு)


அலெக்ஸாண்டிரியாவில் வாழ்ந்த கிரேக்கக் கணித மேதை.


இவர் இயற் கணிதத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப் படுகிறார்.


xn +yn=znஎன்னும் சமன்பாடு டயோஃபாண்டைன் சமன்பாடு என்றழைக்கப் படுகிறது.


இதில் n > 2 எனும் பொழுது x, y, z- களின் மிகை அடுக்கு மதிப்புகட்குத் தீர்வுகள் ஏதுமில்லை.


அல்-க்வாரிஸ்மி


(கி.பி.:780-850)
“Kitab al-jabr-wa-l-mugabala”  என்ற புத்தகத்தை எழுதிய அரபுக் கணித மேதை.


இது இந்திய இயற்கணிதத்தையும் கிரேக்க வடிவியலையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்டது.


இது கணிதத்தின் வளர்ச்சியில் மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.


சரி இப்போது மாமா உகெகா அகோபச! பார்க்கலாமா?
இல்லை!இல்லை!
அதற்கு முன் ஒரு விளையாட்டு!
இது பொம்மைக் கடை விளையாட்டு!
உங்களிடம் நான் 2பேனா,4நோட்டு,5புத்தகம்,6நோட்டு,5பேனா,5புத்தகம்,3பேனா தருவதாக வைத்துக் கொள்வோம்!
எங்கே மொத்தமாக கூட்டி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்?
10பேனா,10நோட்டு,10புத்தகம்!
ஆம் இதைத்தான் உங்களிடம் எதிர்பார்த்தேன்!
பேனாவையும் பேனாவையும்தான் கூட்ட வேண்டும்
நோட்டையும் நோட்டையும்தான் கூட்ட வேண்டும்
புத்தகத்தையும் புத்தகத்தையும்தான் கூட்ட வேண்டும்!
அது போல, இயற்கணிதத்தில், xஐயும் xஐயும்தான் கூட்ட வேண்டும்.
yஐயும் yஐயும்தான் கூட்ட வேண்டும்
zஐயும் zஐயும்தான் கூட்ட வேண்டும்!
சரி,சரி நாம்,
மாமா உகெகா அகோபச என்றால் என்ன?என்று பார்ப்போமா?
மாறி
மாறிலி
உறுப்பு
கெழு
காரணி
அடுக்கு
கோவை
படி
சமன்பாடு
ஆகியவற்றின் முதல் எழுத்துத்துதான் மாமா உகெகா அகோபச!


சரி சரி டென்ஷன் ஆகாதீர்கள் ஒவ்வொன்றாய் பார்ப்போமா?

கருத்துகள் இல்லை: