வெள்ளி, 21 ஜூன், 2013

எண் முறையினம்

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UokCXKcxo9k எண்களின் வகைகளைப் பற்றியும்,அவைகளைக் குறிக்கும் எழுத்துக்களைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வதற்கு மேலே உள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கவும்.

கருத்துகள் இல்லை: