ஞாயிறு, 20 அக்டோபர், 2013

சதுரங்க போட்டிக்கான மென்பொருள்

சதுரங்கப் போட்டியினை நடத்துவதற்கான மென்பொருளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்வதற்கான இணைப்பு.http://www.mediafire.com/download/n0vqri3wai898ea/sp98.rar