திங்கள், 7 ஏப்ரல், 2014

என்ன கிழமை?


நீங்கள் எந்த ஆண்டின் எந்த மாதத்தின் எந்த தேதியின் கிழமையையும் அறிந்து கொள்ள மிக எளிமையான புதிர்!

மாதத்தின் ரகசியக் குறி(ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை):
”லீஃப்ஆண்டின்(7) முதல்(3) மாதம்(3) மட்டுமின்றி(6) நீ(1) அடுத்த(4) மாதத்திலும்(6) ஓர்(2) எண்ணிக்கை(5) குறைத்திட்டால்(7) கிழமை(3) பிழையாகுமா?(5)”

கிழமை காணும் முறை:
வருடமும், வருடத்தை நான்காக்கிய ஈவும், தேதியும், மாதத்தின் ரகசியக் குறியும் ஒன்றாக்கி, ஏழால் வகுக்கவரும் மீதி,
பூஜ்ஜியமெனில் வெள்ளி,
ஒன்றெனில் சனி,
இவ்வாறு முறை வைத்தால் கிழமை கிடைத்திடுமே!

செவ்வாய், 1 ஏப்ரல், 2014

புதிர்கள்

அதிக அளவிலான புதிர்க்கணக்குகளுக்கு என்னுடைய முகநூல் பக்கத்தை பார்வையிடவும்!https://www.facebook.com/kseenu.vasan