சனி, 31 ஆகஸ்ட், 2013

வகுத்தல்

எவ்வளவு பெரிய வகுத்தலையும் மிக எளிமையாகச் செய்ய கீழே உள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கவும்http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mvtCG6vz_C0

வியாழன், 22 ஆகஸ்ட், 2013

ஈரிலக்க பெருக்கல்

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_Ii1WvCrTXo ஈரிலக்க பெருக்கலை எளிமையான 6 முறைகளில் செய்ய மேலே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கவும்.