ஞாயிறு, 13 அக்டோபர், 2013

நாங்கள் பிறந்த பொன்னாடே!


Land of our Birth, we pledge to thee
Our love and toil in the years to be;
When we are grown and take our place
As men and women with our race.

Father in Heaven who lovest all,
Oh, help Thy children when they call;
That they may build from age to age
An undefiled heritage.

Teach us the Strength that cannot seek,
By deed or thought, to hurt the weak;
That, under Thee, we may possess
Man's strength to comfort man's distress.

Teach us Delight in simple things,
And Mirth that has no bitter springs;
Forgiveness free of evil done,
And Love to all men 'neath the sun!

Land of our Birth, our faith, our pride,
For whose dear sake our fathers died;
Oh, Motherland, we pledge to thee
Head, heart and hand through the years to be!

-Rudyard kipling

நாங்கள் பிறந்த பொன்னாடே
உனக்கு எங்கள் உறுதிமொழி
இளைஞர்கள் யுவதிகளாய்
நாங்கள் வளர்வதே உனக்காக!
இனிவரும் காலங்களில்
எங்கள் இடத்தை அடைகையிலே
எங்கள் நேசம் எங்கள் உழைப்பு
அனைத்துமே உனக்காக!

விண்ணில் இருந்தபடி
மண்ணை அன்பால் ஆள்பவனே
புனிதம் மிக்கதன்றோ
எம்நாட்டின் பாரம்பரியம்!
தலைமுறை தலைமுறையாய்
அதைக் கட்டிக்காத்திடவே
உமது குழந்தைகள் அழைக்கையிலே
நீ ஓடிவந்து உதவிபுரி!

எண்ணம் செயல் இரண்டாலும்
எங்களது பலத்தை கொண்டு
எளியோரை வதம் செய்யாமல்
நாங்கள் இருந்திட கற்றுக்கொடு!
மனிதர்களின் துன்பங்களை
துடைத்து போக்கி விட்டு
அவர்களுக்கு ஆறுதலாய்
நாங்கள் இருந்திட கற்றுக்கொடு!

எளிமையான செயல்களிலும்
ஏராளமாய் இன்பம் கொடு!
கசப்பான உணர்வுகளை
தூண்டாத களிப்பைக் கொடு!
பிறர் செய்யும் கெடுதல்களை
மன்னிக்கின்ற பக்குவம் கொடு
உலகிலுள்ள அனைவரையும்
நேசிக்கின்ற உள்ளம் கொடு!

நாங்கள் பிறந்த பொன்னாடே
உம் கீர்த்தியைக் காத்திடவே 
எம்முடைய முன்னோர்கள்
தம்முடைய உயிரும் தந்தனர்!
எங்களது தாய்நாடே
உனக்கு எங்கள் உறுதிமொழி
தலை முதல் பாதம் வரை
அனைத்துமே உனக்காக!

-ருட்யார்டு கிப்ளிங்.

1 கருத்து:

சே. குமார் சொன்னது…

நல்ல மொழியாக்கம்...
கவிதை அருமை.