ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2013

வர்க்க மூலம்

http://www.youtube.com/watch?v=iqjtKkVmQyA  வர்க்க மூலம் 1 முதல் 100 வரை விடையாக வரும் எண்களுக்கு (அதாவது முழு வர்க்கங்களுக்கு) எளிமையான முறையில் விடை கண்டுபிடிக்க மேலே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கவும்.

கருத்துகள் இல்லை: