ஞாயிறு, 9 ஜூன், 2013

கனம்

http://www.youtube.com/watch?v=I_g99HF2YdM  கனம் 1 முதல் 100 வரை உள்ள எண்களுக்கு எளிமையான முறையில் கண்டுபிடிக்க மேலே உள்ள இணைப்பை சொடுக்கவும்.

கருத்துகள் இல்லை: